A scacchera

L’échiquier


A scacchera

A scacchera hè piazzata incù a cantarella bianca à diritta.

L’échiquier est placé avec la case blanche à droite.

 

Esempi

A scacchera

A culonna “b”.

La colonne “b”.
 

 

A scacchera

A 7a fila.

La 7e rangée. 

A scacchera

A diagunale “c8-h3”.

La diagonale “c8-h3”.
 

A scacchera
 
Eccu a pusizione iniziale. Feghja bè duve sò piazzate e pezze.

Voici la position initiale. Regarde bien le placement des pièces.

 Le Samedi 16 Mars 2019 | Lu 113 fois

Samedi 16 Mars 2019