GHJOCA CUM ' È I CAMPIONI

Vishy ANAND

19/04/2019

Veselin TOPALOV

12/04/2019

Vladimir KRAMNIK

05/04/2019

Gary KASPAROV

29/03/2019

Anatoly KARPOV

22/03/2019

Bobby FISCHER

15/03/2019

Boris SPASSKY

08/03/2019

Tigran PETROSSIAN

01/03/2019

MikhaIl TAL

22/02/2019

Vassily SMYSLOV

15/02/2019

MikhaIl BOTVINNIK

08/02/2019

Max EUWE

01/02/2019

Emmanuel LASKER

11/01/2019

Wilhelm STEINITZ

04/01/2019