Glossaire
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V
Il faut développer les pièces :
Ci vole à sviluppà e pezze
Voir aussi : Pièce Lourde

Il y a un tournoi à Quenza :
Ci hè una ghjustra in Quenza

Impossible :
Impussibile

Incertain :
Incertu

Initiative :
Iniziativa

Interception :
Intramizera

Intermédiaire (coup) :
Intermediu (colpu)

Isolé :
Isulatu

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V

Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier
20200 Bastia
Tel. : 04 95 31 59 15
Fax : 04 95 32 52 42
E-mail : corse-echecs@orange.fr