Glossaire
Rechercher :
A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V
Maggiurità :
Majorité (de pions)

Manuvra :
Manœuvre

Matti tecnichi :
Mats techniques

Mattu (smattu) à e spalline :
Epaulettes (mat des

Mattu di a scala :
Mat de l’escalier

Mattu di a scala : tecnica :
Mat de l’escalier : technique

Mattu di e spalline- di u tavulinellu :
Mat des épaulettes- du guéridon

Mattu o pattu ? :
Mat ou pat ?

Mattu à l’istrettu :
Mat à l’étouffée

Mattà :
Mater

Mediughjocu :
Milieu de jeu

Messa sottu sopra :
mise sans dessus dessous

Mette in ballu :
mettre en jeu

Mette in trà mezu :
Intercepter

Mezu apertu :
Semi-ouvert

Mezu di partita :
Milieu de partie

Mi piacenu i scacchi :
J’aime les échecs

Minaccia :
Menace

Miniatura :
Miniature

Minurità :
Minorité

Muvimentu di e pezze :
Déplacement des pièces

A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V