Glossaire
Rechercher :
A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V
U Cavallu attacca à tempu duie pezze :
Le Cavalier attaque en même temps deux pièces

U basgiu di a morte :
Le baiser de la mort

U basgiu di a morte :
Le baiser de la mort

U cavallu :
Le Cavalier

U centru / u latu :
Le centre / le côté

U colpu di u pastore :
Le coup du berger

U colpu di u pastore :
Le coup du berger

U ligame :
Le lien

U mattu di a scala :
Le mat de l’escalier

U mattu di u curridò :
Le mat du couloir

U mattu di u curridò :
Mat du couloir

U passu :
Une occasion, un passage

U pedinu :
Le pion

U principu :
Le début

U rimbarsciu :
La retraite stratégique

U rè :
Le Roi

U scopu :
Le but

U scopu di a partita hè di fà scaccu mattu :
Le but de la partie est de faire échec et mat

U sviluppu :
Le développement

Un assaltu :
Un assaut

Un caminu :
Un chemin

Un campione :
Un champion

Un colpu / una mossa :
Un coup

Un eserciziu :
Un exercice

Un ghjucadore :
Un joueur

Un sacrifiziu :
Un sacrifice

Un scudu :
Un bouclier

Una culonna :
Une colonne

Una diagunale :
Une diagonale

Una fila :
Une rangée

Una furcina hè quand’omu attacca à tempu duie pezze :
Une fourchette c’est lorsqu’on attaque deux pièces en même temps

Una ghjustra :
Un tournoi

Una linea :
Une ligne

Una mancanza :
Un manquement, une absence

Una manuvra :
Une manœuvre

Una minighetta :
Une astuce, un truc

Una mossa :
Un coup

Una partita :
Une partie

Una pezza :
Une pièce

Una regula (di u ghjocu) :
Une règle (du jeu)

Una scelta :
Un choix

Una scumessa :
Un pari

Una spinta :
Une poussée

Una spinta di liberazione :
Une poussée libératrice

Un’ attività :
Une activité

Uscita :
Sortie

A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V