Glossaire
A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V
Tattica :
Tactique

Tene a pusizione :
Tenir la position

Terribile :
Terrible

Tocca à i Bianchi di ghjucà :
C’est aux Blancs de jouer

Tocca à i Neri di ghjucà :
C’est aux Noirs de jouer

Tracarcata :
Surcharge

Trafurata :
Percée

Trappula :
Piège

Trappule d’apertura :
Pièges d’ouverture

Tuccà à :
Trait (avoir le)

A    B    C    D    E    F    G    I    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V

Lega Corsa di Scacchi
2, rue Commandant Lherminier
20200 Bastia
Tel. : 04 95 31 59 15
Fax : 04 95 32 52 42
E-mail : corse-echecs@orange.fr